Skip to content

  • Promicanje, razvitak i unapređenje optometrije te uvrštavanje zanimanja optometrije 
  • Zastupanje stručnih interesa optometrista pred Vladom Republike Hrvatske 
  • Zastupanje stručnih interesa optometrista pred ministarstvom nadležnim za zdravlje i ostalim ministarstvima i vladinim uredima i agencijama od interesa za optometriju
  • Zastupanje stručnih interesa optometrista u drugim sustavima gdje optometristi djeluju 
  • Suradnja s ministarstvima nadležnim za znanost i obrazovanje u svrhu modernizacije školovanja, trajnog usavršavanja, ciljanog usavršavanja (program specijalizacija), te prilagođavanja visokog obrazovanja optometrista svjetskim trendovima
  • Suradnja s institucijama u Republici Hrvatskoj u interesu struke
  • Suradnja sa međunarodnim institucijama u interesu struke